Arti Kata Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh dalam Kamus bahasa sunda

Arti Kata "Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh" kamus bahasa sunda


Arti Kata "Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh" adalah (Harus saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi) terdiri dari tiga kalimat (kata) yaitu: kata pertama silih asih, kata kedua silih asah kata ketiga silih asuh.

Kata pertama "Silih asih" (saling mencintai)
Kata kedua "Silih asah" (saling memberi nasihat)
Kata Ketiga "Silih asuh" (Saling mengayomi)

Kata "Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh" biasanya digunakan oleh orang tua untuk menasehati anak - anaknya, tetapi kata ini juga sangat cocok digunakan untuk menasehati murid sahabat ataupun keluarga.

Maksud dan tujuannya, agar kita selalu saling menyayangi satu sama lain tidak saling membeda bedakan satu sama lain dan saling memberikan nasehat pemahaman agar tidak berada dalam kesalahan, saling memberikan dukungan terhadap saudara ataupun sahabat.

"Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh" merupakan pepatah bahasa sunda arti setiap kata dalam bahasa sunda.

"Kudu" (harus)
"Silih" (saling)
"Asih" (menyayangi atau memanjakan)
"Asah" (memberikan nasehat atau mengingatkan)
"Asuh" (mengayomi atau membimbing)

Contoh kalimat "Ari jeung dulur teh tong parasea tapi kudu Silih asih, silih asah jeung silih asuh"

(Kalau dengan keluarga jangan suka marahan tapi harus saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi)

Kalimat kedua "Jeung dulur teh kudu akur kudu sauyunan ulah silih gorengkeun malahanmah anguran oge Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh"

(Dengan keluarga itu harus damai harus tetap bersama jangan suka berantem malah mah harus saling mencintai, memberi nasihat, dan mengayomi)

Demikian Arti Kata "Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh" kamus bahasa sunda semoga dapat bermanfaat terimakasih mohon maaf apabila banyak kekurangannya nantikan juga artikel menarik lainnya.